Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko
Dlaczego Nie?
O nas
              W dniu 13 lipca 2009 roku na zebraniu wiejskim pod przewodnictwem Ewy Osuchowskiej powstała
inicjatywa utworzenia stowarzyszenia, które miało  by działać w naszej miejscowości. Stowarzyszenie byłoby
organizacją skupiającą aktywnych mieszkańców działających na rzecz integracji i rozwoju wsi Wierzchowisko.
Wraz z podjęciem uchwał już 15 lipca 2009 r. ruszyła procedura rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym
Rejestrze Sądowym i ostatecznie w dn. 27 października 2009r. jego działalność stała się faktem.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI WIERZCHOWISKO-DLACZEGO NIE? rozpoczęło oficjalną działalność.
Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy zarówno osiedla jak i części starego Wierzchowiska.
"Sta­raj­cie się zos­ta­wić ten
świat choć trochę lep­szym,
niż go zas­ta­liście."


Robert Baden-Powell
Zapraszamy do klubu sołeckiego "Wichura" i siłowni w każdy
poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 17 do 20
Back
Next
Copyright © 2019 by "Stowarzyszenie Dlaczego nie?"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: klaudiamazur4@gmail.com