W dniu 13 lipca 2009 roku na zebraniu wiejskim pod przewodnictwem Ewy Osuchowskiej powstała inicjatywa utworzenia stowarzyszenia, które miało by działać w naszej miejscowości.

Stowarzyszenie byłoby organizacją skupiającą aktywnych mieszkańców działających na rzecz integracji i rozwoju wsi Wierzchowisko.

Wraz z podjęciem uchwał już 15 lipca 2009 r. ruszyła procedura rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i ostatecznie w dn. 27 października 2009r. jego działalność stała się faktem.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI WIERZCHOWISKO-DLACZEGO NIE? rozpoczęło oficjalną działalność.
Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy zarówno osiedla jak i części starego Wierzchowiska.